1.3.2008
Zahájení činnosti Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou
Dne 1.3. 2008 byla oficiálně zahájena činnost Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou (CPHSČ). CPHSČ tvoří tzv. Výkonnou jednotku Čína v rámci […]
//]]>