Čína se zajímá o český animovaný film

V listopadu uskutečnili pracovníci Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou cestu do vybraných měst s cílem projednat náměty čínských partnerů na přenos know-how v oblasti animované tvorby, která má v ČR bohatou tradici.

Na základě předběžné smlouvy o čínsko-české dlouhodobé spolupráci v animačním průmyslu, uzavřené 22. října 2010 při návštěvě delegace ZK v Cangzhou, proběhlo dne 12.11.2012 v Pekingu jednání se zástupcem společností Fong Yuan Electronic & Audiovisual Press Co. Ltd., panem Zhang Maobinem, a zástupci společnosti Hebei Yikang Investment Co. Ltd., panem Ma Xiaofangem a panem Zhang Menghao.

Během setkání byly pojmenovány východiska pro následující spolupráci a hodnocen stav spolupráce mezi CPHSČ a subjekty, napojenými na Farmu česko-čínského přátelství v Cangzhou. Jádro jednání se pak týkalo spolupráce v oblasti animovaného filmu. Pracovníci CPHSČ předložili čínským zástupcům návrh možné spolupráce formou zřízení společného podniku, v rámci něhož by došlo k transferu know-how v oblasti animovaného filmu, realizaci výukových programů, tvorbě nových animovaných snímků i remakeů starších animovaných snímků ze zlínského archivu. Ze strany čínských partnerů byl o tento projekt projeven velký zájem. Diskuse se věnovala problematice budoucího financování tohoto projektu.

Čínští partneři rovněž projevili zájem o vzájemnou výměnu v oblasti již existujících audiovizuálních i tištěných děl (vyřešení problematiky autorských práv, překlady děl a jejich vydávání na partnerských trzích).

Mezi další témata, která by měla být v budoucnu dále diskutována, patřila i výměna na poli vlastního výkonného umění (vystoupení hudebních a divadelních souborů apod.) a navázání užší spolupráce mezi vhodnými subjekty při organizování festivalu dětských filmů v Hebei a využití zkušeností s pořádáním Zlínského festivalu dětského filmu.

 

//]]>