Čína má zájem o strojírenský a nábytkářský průmysl

V listopadu proběhlo v rámci návštěvy pracovníků CPHSČ  v Číně jednání se zástupci asociace China Machinery Engineering Corporation – China Equipment International Trading Co., Ltd. (dále jen „CEIT“). Asociace China Machinery Engineering Corporation patří mezi přední čínské subjekty v oblasti strojírenství s více než třicetiletou historií činnosti. Asociace sdružuje řadu výrobců z oboru strojírenství a nástrojařství, zaštiťuje výzkum a vývoj a rovněž vyvíjí mezinárodně obchodní aktivity, včetně zakládání lokálních poboček na vybraných zahraničních trzích.

Cílem jednání bylo pojmenovat konkrétní oblasti možné spolupráce v oblasti strojírenských výrobků, řezných nástrojů, jakož i definovat konkrétní metody a způsoby spolupráce a ve spolupráci s CEIT vybudovat zázemí pro firmy v ČR a na Slovensku pro realizaci konkrétních obchodních případů. Společnost CEIT může nabídnout široké zázemí profesionálních a ověřených výrobců, rovněž může v rámci daného segmentu zajistit odbyt pro export z České republiky.

V rámci importních projektů pak spolupráce s CEIT zabezpečuje minimalizaci obchodních rizik prostřednictvím zajištění financování projektů čínskou stranou a fakturace s odloženou splatností, jakož i zajištění kontrol zboží před realizací dopravy. Ve spolupráci s CEIT tak bude možné efektivněji realizovat poptávky pro významné výrobce řezných nástrojů, dovoz customizovaných strojů, apod.

V rámci návštěvy Číny byla vedena i jednání v provincii Liaoning, kde je silný nábytkářský průmysl. Místní pracoviště Centra připravilo návštěvu Asociace nábytkářských firem provincie Liaoning (Liaoning Province Furniture Association), na které se pracovníci CPHSČ seznámili se stavem tohoto odvětví v dané lokalitě. Diskutovány byly rovněž specifické projekty v oblasti nábytkářství, jako vývoz komponent pro výrobu nábytku na čínský trh (kování, dřevo, vývoz speciálních ochranných nátěrů) či vývoz designových kuchyní, strojů na výrobu nábytku apod.

Předmětem diskuse bylo rovněž posílení spolupráce mezi firmami z daného odvětví formou účasti delegace vybraných podnikatelů ze Zlínského kraje na mezinárodním nábytkářském veletrhu, který asociace pořádá každý rok v srpnu.

 

//]]>