Založení společnosti Mersinis

Od 24.1.2013 provozuje CPHSČ společnost Mersinis, spol. s r.o.

V prvním pololetí roku 2013 Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou (CPHSČ) prošlo organizační transformací, kdy činnost byla přenesena ze samostatného oddělení poradenské společnosti JVM-RPIC, spol.s.r.o. do působnosti samostatného právního subjektu s cílem posílit odbornou specializaci a rozsah nabízených služeb.

Současně byly vytvořeny nové internetové stránky společnosti a v průběhu roku došlo i ke změně logotypu.

//]]>