Jednání s partnerskou organizací CSYIC

V říjnu 2016 se při příležitosti návštěvy obchodní delegeace z provincie Liaoning do České republiky v Praze uskutečnilo setkání mezi zástupci Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou a partnerské společnosti China Shenyang International Economic & Technical Cooperation Corporation Limited (CSYIC), kterou zastupovala generální ředitelka Tang Lezhen a regionální manažer Ma Jin.

Cílem jednání bylo vytvoření systému aktivní spolupráce mezi CPHSČ a exekutivními organizacemi v partnerském regionu Liaoning se záměrem realizovat konkrétní projekty obchodní a vědeckotechnické spolupráce.

Na schůzce byly definovány základní podmínky pro realizovatelnost exportních projektů, zejm. potřebná unikátnost technického řešení a dále také cenová konkurenceschopnost na čínském trhu.
Jedním z opatření, které bylo přijato, je přímé propojení technických expertů na obou stranách s cílem posunout těžiště od obecnějších strategických úvah k řešení konkrétní technické a obchodní problematiky jednotlivých případů (parametry technického řešení, nákladovost, analýza konkurenčního prostředí v ČLR, konkurenceschopnost apod.).

Pro čínské firmy, usilující o dlouhodobé působení na evropském trhu, je zásadně důležité, aby jejich výrobky splňovaly legislativní a technické nároky, kladené příslušnými EU normami. Partnerská společnost CSYIC uvedla,, že tato problematika je pro řadu čínských firem velmi složitá a představuje obtížnou překážku úspěšné expanze na evropské trhy. Bylo proto dohodnuto, že CPHSČ ve spolupráci s místními partnery připraví zázemí pro poskytování poradenství v oblasti certifikace (CE) pro firmy z partnerského regionu. Součástí poskytovaných služeb je zajištění služeb na klíč pro čínské výrobce (příprava projektové dokumentace, analýzy rizik, zajištění notifikované osoby pro certifikaci apod.). Sekundárním přínosem těchto služeb bude mimo jiné i rozšíření dodavatelského portfolia o spolehlivé a prověřené výrobce, od nichž pak mohou podnikatelé nejen ze Zlínského kraj bez obav kupovat strojní zařízení.

 

//]]>