Účast podnikatelů na veletrhu v čínském Kantonu

(z tiskové zprávy CPHSČ)

3.11.2013 Podnikatelská mise je pro podnikatele příležitostí pro navazování nových obchodních kontaktů, zmapování odbytové a konkurenční situace na globálních trzích a v neposlední řadě příležitostí pro vytváření  strategických dohod o podpoře podnikatelů z úrovně regionálních orgánů v jednotlivých zemích. Nejinak tomu bylo i během podnikatelské mise Zlínských podnikatelů do čínského Guangzhou, kterou organizovalo Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou (CPHSČ).

Podnikatelská mise se uskutečnila ve dnech 15-21.10.2013 a zúčastnilo se jí celkem 14 podnikatelů, kteří  usilují o posílení své tržní pozice.

Na programu byla několikadenní návštěva největšího čínského veletrhu, který se dvakrát ročně koná ve městě Guangzhou, kde žije více jak 8,5 mil. obyvatel. Veletrh má několik fází, návštěva se uskutečnila ve fázi strojírenství a strojního zařízení, stavební techniky, nářadí, elektroniky, osvětlovací techniky, počítačů, chemie, motocyklů a autodílů a stavebních materiálů.

Významnou součástí programu byla dvoustranná obchodní jednání podnikatelů s čínskými partnery v rámci veletrhu. Pracovníci CPHSČ vytvářeli podporu pro tato jednání přímo v čínštině. Vedle těchto aspektů cesta umožnila seznámení podnikatelů s hospodářskou situací v Číně a proběhla neformální školení o obchodních zvyklostech a etiketě podnikatelů v Číně.

Mezi hlavní přínosy cesty podnikatelé, v rámci provedeného šetření zařadili kontakt s novými potenciálními partnery, nalezení nových komponent, které mohou přispět k inovaci výrobků, inspiraci pro další podnikání, kontakty na nové dodavatele a distributory v Číně, seznámení se s novými vývojovými a výrobními trendy v oboru a poskytnutí fundovaných informací ohledně čínských reálií, firemní kultury a obchodních zvyklostí.

Významnou součástí cesty byla oficiální jednání zástupců CPHSČ se zástupci Výkonného výboru Guandongské lidové asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi, kteří  v září t.r. navštívili Zlínský kraj a v rámci pracovních jednání  se statutárním náměstkem hejtmana ZK, Ing. Jaroslavem Drozdem  a zástupci KHK Zlínského kraje,  položili základy spolupráce na úrovni obou regionů.

Na tato jednání potom navazovala další pracovní jednání zástupců CPHSČ během cesty. Pro podporu podnikatelů bylo velmi přínosné například jednání se zástupci Asociace podnikatelů se zahraničními investory. Výsledkem těchto jednání je napojení zlínských podnikatelů na přímé podpory Guandongské vlády při zakládání joint venture podniků v této oblasti.

Přínosné bylo rovněž jednání s ředitelkou Guandongského výboru pro podporu rozvoje malých a středních podnikatelů. Výsledkem těchto jedná je usnadnění vyhledávání spolehlivých obchodních partnerů v oblasti Guandong pro naše podnikatele .

Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou, má ve svém poslání vytvářet růstové příležitosti pro malé a střední podniky na základě ekonomického potenciálu Číny a tyto příležitosti realizovat. Současně se snaží minimalizovat všechny druhy rizik, která jsou spojená s obchodní spoluprací v Číně.

Vedle běžné agendy zahrnující vyhledání obchodního partnera, přes certifikáty až po zajištění dovozu, nabízí CPHSČ podnikatelům v celé ČR rovněž síť odborně proškolených inspektorů kvality, kteří jsou využíváni ze strany podniků nejčastěji při kontrole zboží v Číně před naloděním, tzn. v okamžiku, kdy jsou nuceni uhradit zbývající část kupní ceny do 100%. Dle potřeby jsou tito inspektoři využíváni i k prověrkám potenciálních obchodních partnerů v Číně.

Vzhledem k tomu, že stále více českých podniků má problémy s čínskými partnery v podobě nedodaného zboží, či nekvalitního zboží, vznikla další poptávaná služba. CPHSČ vytvořilo v Číně síť právních konzultantů, pomocí kterých nabízí českým podnikatelům mimosoudní i soudní řešení jejich sporů, včetně pohledávek za čínskými firmami. V případě potřeby jsou řešeny i jiné právní problémy, jako je ochrana duševního vlastnictví, certifikace a různá povolení.

//]]>