Návštěva zástupců Liaoningu ve Zlíně

Delegaci z partnerského regionu Liaoning v Číně, která pobývá ve dnech 13.-14. června na návštěvě Zlínského kraje, přijal na pracovním jednání hejtman Stanislav Mišák. Tohoto setkání se v sídle Zlínského kraje zúčastnili také statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana Lubomír Nečas, radní Ladislav Kryštof a Petr Navrátil a také předsedkyně výboru zastupitelstva Milena Kovaříková.

Čínskou delegaci zastupoval pan Li Chengzhi, zástupce generální tajemníka Asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi provincie Liaoning, a paní Peng Linna, vedoucí oddělení Evropských věcí provincie Liaoning ze stejné instituce.

„Cílem návštěvy je vyhodnotit výsledky spolupráce definované při pracovních setkáních z loňského roku v provincii Liaoning, kterých se zúčastnili zástupci Zlínského kraje a Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou. Dále jde o to dohodnout a stanovit priority na další období,” řekl Jiří Kučera, ředitel Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou.

Vedle těchto pracovních jednání došlo k podpisu Dohody o ustavení pracovního partnerství mezi Asociací pro přátelství se zahraničními zeměmi provincie Liaoning a Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou. Tato dohoda umožní realizaci konkrétních projektů nejen v oblasti obchodu a podnikání, ale také v oblasti kultury, sportu vědy, zdravotnictví a vzdělávání.

Při příležitosti této návštěvy byl rovněž ředitel CPHSČ, ing. Jiří Kučera, jmenován zahraničním poradcem organizace Liaoning People´s Association for Friendship with Foreign Countries.

Delegace během své návštěvy Zlínského kraje také navštívila provoz na zpracování a druhotné využití odpadového skla. Projekty v oblasti životního prostředí jsou v současné době v popředí zájmu čínských regionů a je to jedna z mála oblastí, ve které české podniky mohou v Číně uspět.

Vztahy mezi provincií Liaoning a Zlínským krajem jsou budovány od r. 2008. Díky vyjádření politické podpory v obou regionech bylo možné postupně vybudovat exekutivní zázemí a zahájit práce na konkrétních dlouhodobých rozvojových projektech, které vytvářejí příležitosti pro místní podnikatele.

Exekutivní zázemí ve ZK je tvořeno Centrem pro hospodářskou spolupráci s Čínou, které pracuje v rámci Kontaktního centra pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje. Centrum za dobu svého působení vytvořilo rozsáhlý servis služeb pro podnikatele, kteří chtějí spolupracovat s čínskými partnery a to jak formou exportu, tak importu, nebo zakládání společných podniků. Centrum disponuje přímo v Číně sítí inspektorů a kontrolorů, právními poradci a projektovými manažery. To vše vede k výraznému omezení rizik spojených s podnikatelskými aktivitami v Číně.

//]]>