O nás

Pomáháme růst podnikům v České republice a na Slovensku

Čína a její gigantický trh nabízí lukrativní příležitost pro české i slovenské podnikatele. Vstup na čínský trh a spolupráce s nejlidnatější zemí světa však přináší řadu těžkostí a rizik.

Kulturní odlišnost, jazyková bariéra, geografická vzdálenost, legislativní nepřehlednost a nedostatek kontaktů mohou navázání spolupráce s Čínou zásadně komplikovat či dokonce znemožnit.

Proto podnikatelům v České republice a na Slovensku nabízíme komplexní a specializované služby, které obchodní spolupráci s Čínou výrazně usnadní. Na maximum pomáháme využít ekonomickou příležitost čínského trhu a zároveň minimalizujeme všechny typy s tím spojených rizik

„…otevíráme příležitosti, snižujeme rizika.“

Naše historie sahá do roku 2008

Činnost Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou dříve spadala pod poradenskou společnost JVM-RPIC, spol.s r.o. Od roku 2013 již však fungujeme coby samostatná společnost Mersinis, spol. s r.o.

Abychom podnikatelům poskytli komplexní a kvalifikovaný servis nezbytný pro obchod s Čínou, nejprve jsme v Číně vybudovali náležité zázemí. Úspěšně jsme navázali oficiální kontakty na úrovni vybraných provincií (Liao-ning, Shan-tung, Che-pej, Kuang-tung, Hong-Kong) a také kontakty s organizacemi pro zahraniční obchod na celém čínském území. Tyto důležité konexe posloužily coby základ pro budování sítě odborných spolupracovníků v geograficky výhodných oblastech. Od roku 2010 se soustředíme především na nabídku služeb, které českým a slovenským podnikům usnadní spolupráci s Čínou. V současnosti pro Vás již spolehlivě obstaráme vše, co standardně potřebujete ke vstupu na čínský trh.pro úspěšné obchodování s Čínou

Jsme tým odborníků

Kvalitní a komplexní služby poskytujeme díky českému týmu právníků, sinologů, obchodních manažerů a technických odborníků. Čínské zázemí tvoří manažer zahraničního obchodu, 30 školených inspektorů kvality a 25 čínských právníků se specializací na obchodní právo. Síť našich spolupracovníků pokrývá celé východní pobřeží Čínské lidové republiky od severu (základna v Shenyangu) na jih (základna v Guangzhou) a zahrnuje také Hong-Kong.

Pořádáme podnikatelské mise

Toužíte-li navázat nové obchodní kontakty a lépe porozumět čínské mentalitě, obchodnímu prostředí a kultuře, neváhejte a zúčastněte se některé z podnikatelských misí, jež pořádáme 1–2x ročně. Nemine Vás B2B jednání, exkurze do čínských továren, návštěva veletrhů a mnohé další aktivity, jež poskytnou jedinečný vhled do čínské kultury. Více o těchto cestách zjistíte v sekci Aktuality.

Máme výborné reference

Pro zákazníky děláme maximum. Vynaložené úsilí a stále kvalitnější služby reflektují i reference spokojených klientů. O tom, že naše služby pomáhají dosáhnout kýžených výsledků, se můžete přesvědčit zde nebo na stránkách určených naší specializované činnosti: www.dovoz-stroju.cz

Podpora Zlínského kraje

Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou je součástí Kontaktního centra pro Východní trhy (KCVT), které bylo podpořeno Zlínským krajem s cílem usnadnit spolupráci firem ze Zlínského kraje s novými, rychle rostoucími zahraničními trhy.

KCVT se skládá ze dvou částí. První část je orientovaná na země bývalého Sovětského svazu, zejména potom Rusko a postsovětské republiky. Druhá část, jejíž nositelem je Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou, se zaměřuje na Čínskou lidovou republiku, Taiwan a okrajově potom na trhy Vietnamu a Indie.

Z rozpočtu Zlínského kraje jsou podpořeny vybrané druhy služeb a to pouze pro firmy působící ve Zlínském kraji. Služby z kategorie nepodporovaných služeb a služby poskytované zákazníkům mimo Zlínský kraj nejsou finančně ze strany Zlínského kraje nijak podporovány.

//]]>