14 způsobů, jak se vyhnout problémům s čínskými dodavateli – 1. díl

Informací o tom, jak minimalizovat rizika při obchodování s Čínou, není nikdy dost, jak dosvědčují časté příklady zákazníků, kteří se při obchodu s čínskými partnery spálili. V této minisérii se proto pokusíme stručně a systematicky shrnout nejdůležitější aspekty, kterým je třeba věnovat dostatečnou pozornost při obchodování s Čínou.

1. Vyberte si spolehlivého dodavatele

Valná většina importérů si dodavatele v Číně vybírá na základě posouzení ceny, kvality vzorku a osobního pocitu, že právě „tento dodavatel by mohl být tím pravým“.  To je však chyba, žádný z těchto prvků není směrodatný pokud jde o kvalifikované výrobní dovednosti dodavatele.

Potenciální čínští partneři by měli být podrobeni systematickému screeningu. Čím dlouhodobější spolupráci hledáte, tím pečlivější byste v této fázi měli být. Pochopitelně i v případě jednorázových objednávek byste měli obětovat trochu času, abyste se ujistili, že váš čínský dodavatel je legitimní a dostatečně zkušený výrobce. Jaké kroky jsou tedy na místě?

  • Vyberte si partnera, který bude odpovídat vaší potřebě: posuzujte velikost firmy, jaké zákazníky má, jaké je její zaměření (nízké náklady x vysoká kvalita). Dodavatelská firma by měla korespondovat s profilem vaší firmy – pokud budete jednat s giganty o malé zakázce, vystavujete se riziku subkontraktování výroby, posunování termínů a špatné kvality.
  • Ověřte si informace, které o sobě čínská firma podává.  Firmu si prověřte a získejte reference od alespoň dvou dlouhodobých partnerů výrobce.
  • Navštivte továrnu v Číně buď osobně, nebo si objednejte u specialistů službu prověření čínské společnosti. Vstupní audit je klíčový pro posouzení důvěryhodnosti a kvalifikovanosti budoucího partnera.

Na konci procesu výběru byste měli mít vytipovaného jednoho nejlepšího kandidáta, u nějž budete realizovat vzorkování a zkušební objednávku. Méně úspěšné kandidáty budete mít v záloze pro případ, kdyby se věci s vybraným dodavatelem nevyvíjely dle vašich představ.

2. Dávejte si pozor na outsourcing výroby subdodavatelům

V Číně často dochází k situaci, kdy jednáte o dodávce zboží s dodavatelem, který v danou chvíli stále ještě neví, kde zboží pro vás bude vyrábět. Tuto skutečnost před vámi čínský dodavatel logicky bude utajovat.

I v případě, že jste uzavřeli smlouvu s legitimním výrobcem, kterého jste si dostatečně prověřili, existuje hrozba, že tento výrobce vaši zakázku zadá subdodavateli, a to ať již z důvodu nedostatečných kapacit, nebo kvůli ušetření nákladů a zvýšení marže. Pokud je tímto subdodavatelem malá „garážová“ firmička, máte zaděláno na velký problém. Jaké základní kroky tedy můžete udělat, abyste riziko subkontraktorů eliminovali?

  • Vyjasněte si s dodavatelem, že výroba vašeho zboží musí probíhat ve schválených prostorách, s výjimkou případů, kdy se písemně dohodnete odlišně. Závazek dodavatele využívat pouze prostory, které prošly vaším auditem, by měl být v písemné podobě jako součást kupní smlouvy či objednávky.
  • Dohlížejte na výrobní proces, buď prostřednictvím osobní návštěvy, nebo vysláním inspektora, který vám podá zprávu o stavu zakázky a lokaci, kde k výrobě dochází.
  • Vyhněte se pokud možno hlavní výrobní sezóně (zejm. u sezónního zboží) a rovněž také období cca jednoho měsíce před čínským Novým rokem. Většina továren se během Nového roku na 2-3 týdny zcela zastaví, v tomto období je proto kapacitní tlak na výrobce enormní.

V příštím článku se budeme věnovat otázkám práce se vzorky a některým aspektům komunikace s čínskými výrobci.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>