INCOTERMS 2010 – jaké změny zavádějí?

Od 1.1.2011 vstupují v platnost nová mezinárodní pravidla, unifikující dodací doložky smluvního práva, INCOTERMS 2010. Jaké novinky přinášejí?

Od 1.1.2011 vstupují v platnost nová mezinárodní pravidla INCOTERMS 2010. Hlavními důvody, pro které Mezinárodní obchodní komora přikročila k úpravě předcházející verze, jsou dány potřebou lépe reflektovat trendy současného mezinárodního obchodu, jakož i potřebou zjednodušit a zefektivnit využití dodacích doložek. Jaké hlavní změny přinášejí? 

Snížení počtu doložek

Nová pravidla INCOTERMS 2010 obsahují místo dosavadních 13 doložek, uvedených v posledním vydání INCOTERMS 2000, pouze 11 doložek.

Těchto 11 doložek je pak rozděleno do dvou základních skupin:
1) Doložky platné pro všechny druhy dopravy (jde o doložky EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP)
2) Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu (doložky FAS, FOB, CFR, CIF)

Hlavní změny oproti INCOTERMS 2000 se týkají první skupiny. Jak je vidět, došlo k nahrazení dosud existujících doložek DDU, DAF, DEQ a DES novými doložkami DAT a DAP. Tyto nové doložky – DAT (delivered at terminal) a DAP (delivered at place)
Doložka DAT je určena pro všechny druhy přepravy vč. přepravy kombinované. Pod pojmem terminál se rozumí volné prostranství nebo budova – n apř. nábřeží, překladiště, sklad, kontejnerový terminál, letiště a podobně. Prodávající nese výlohy a rizika včetně vykládky zboží až do ujednaného přístavu či místa určení.

Doložka DAP pak představuje místo, které si strany určí a může tak de facto suplovat nově zrušenou doložku DDU.
U doložek FOB, CFR a CIF došlo k úpravě přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího. Okamžikem přechodu rizika již není moment, kdy zboží přechází přes zábradlí lodi, ale okamžik naložení na palubu lodi.

Využití nejen v mezinárodním obchodě

INCOTERMS 2010 jsou určeny nejen pro mezinárodní, ale i pro domácí obchod. Velmi dobře tak proto mohou být využity např. pro obchod mezi členskými státy EU. Nově INCOTERMS 2010 také připouští využití elektronických záznamů tam, kde je to mezi stranami domluveno, případně kde je to obvyklé. Tento akcent odráží zrychlující se online komunikaci a zasílání dokladů elektronickou formou.
Nezapomeňte určit, která verze INCOTERMS platí pro Váš kontrakt
Je důležité vědět, že vydáním nové verze pravidel starší verze nezanikají. Proto je nutné u jednotlivých dodacích doložek uvádět rok vydání INCOTERMS, které jsou pro daný kontrakt rozhodné. Budete-li obchodovat s Čínou, nezapomeňte na to a výslovně se s čínským partnerem dohodněte, které INCOTERMS budou pro vaši smlouvu rozhodné.
Pokud potřebujete asistenci při uzavírání mezinárodního obchodu s Čínou, obraťte se na nás. Umíme Vám pomoci.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>