Dovoz strojů z Číny – 7 tipů, jak se nespálit

Dovoz strojů z Číny má své nesporné výhody, mezi něž patří úspory pořizovacích nákladů nebo možnost pořídit speciální stroje, které se v Evropě (již) nevyrábějí  – ale i zde platí pořekadlo, že každá mince má dvě strany. Při nedodržení základních pravidel bezpečného sourcingu z Číny se každý importér může nepěkně spálit.

Na co si tedy musíte dávat dobrý pozor?

 1) ověřte reference výrobce v Evropě nebo jinde, prověřte dodavatele na místě

Všichni výrobci o sobě rádi tvrdí, že patří mezi čínskou špičku v příslušném oboru. Problém je v tom, že na dálku se nedá příliš dobře určit, který dodavatel to tvrdí oprávněně, a který jen „lakuje“ realitu narůžovo. Jednou z efektivních cest, jak se dostat k celkem spolehlivé představě o tom, jak na tom daný výrobce reálně je, je ověření reference některého z odběratelů na západním trhu. Zcela jasnou výhodou je to, že takovýto zákazník uvažuje „evropským“ způsobem a zpravidla má stejné požadavky, potřeby a očekávání jako vy, snadno tak budete moci jeho zkušenost vztáhnout i na svou situaci.

Pokud dodavatel údaje pro referenci odmítne poskytnout, obvykle to znamená, že dosud export na západní trhy nerealizoval, případně že výsledek nebyl zrovna ideální.

Je však potřeba říci, že firem bez exportních zkušeností do Evropy je spíš většina, obvyklejší jsou trhy ruské, blízkovýchodní, africké či jihoamerické – přesto i zde je možné získat z reference cenné informace.

Pokud máte pocit, že vámi vytipovaný dodavatel je ten pravý, nikdy není na škodu navštívit jej osobně, případně poslat externího inspektora na audit výrobce.   Na vlastní oči (resp. zprostředkovaně) se přesvědčíte o úrovni továrny a jejího vybavení, managementu a organizaci výroby, způsobu realizace kontroly kvality apod.

 2) vyjasněte si technické specifikace a úroveň kvality do detailu

Ať již si kupujete standardizovaný model stroje z nabídky výrobce, nebo bude pro vás nějaký standardní stroj uzpůsoben či navrhnut dle specifických požadavků, vždy je nezbytně nutné se do detailu věnovat jasné definici specifikace stroje. Uvědomme si, že zejména v Číně neexistuje žádný univerzální „standard kvality“, na který by se dalo spolehnout.

Je důležité si s dodavatelem dopředu vyjasnit:

  • Co od stroje očekáváte? Jaké obrobky (materiál, rozměry, složitost, technologická specifika…) na něm budou zpracovávány?
  • Jaké funkce a možnosti nastavení by stroj měl mít?
  • Jaké komponenty (jako např. elektrické součástky, motory, ložiska atd.) budou při výrobě použity? (čínské, taiwanské, japonské či německé…)
  • Jaké jsou elektrické standardy? (napětí, výkon..)
  • Má stroj potřebnou CE certifikaci? Pokud ano, vydala ji důvěryhodná instituce?
  • Jaký je použitý software a ovládací systém?
  • Jaká je váha a rozměry stroje (jak po instalaci, tak přepravní rozměry)
  • Jaký je zvolený způsob exportního balení a ošetření stroje pro export? Jde o ochranu před poškozením při přepravě, ať již mechanickým, nebo působením atmosférických vlivů (rez, vlhkost)

Správný dodavatel by vám měl vyjít vstříc a poskytnout plné technické specifikace požadovaného stroje, vč. základní výkresové dokumentace. Pokud se zdráhá tyto data poskytnout, je dost možné, že je vůbec nemá k dispozici – například (a nejčastěji) proto, že je to pouhý překupník a nikoliv přímý výrobce.

 3) věnujte pozornost příslušné certifikaci a kompatibilitě 

Všechny stroje musí vyhovět požadavkům kladeným příslušnou evropskou legislativou, a je na importérovi, aby zajistil, že tomu tak bude.  Zde však leží další úskalí – velké procento čínských výrobců působí především na domácím trhu a jejich výrobky zpravidla odpovídají čínským národním normám guobiao, a nemusí tak zdaleka odpovídat požadavkům evropské legislativy např. z hlediska mechanické a elektrické bezpečnosti. Je proto velmi důležité ověřit, zda má výrobce příslušnou CE certifikaci, kdo daný certifikát vydal a na základě jakých podkladů (fyzický test, nebo výrobní dokumentace). Dále je dobré ověřit platnost a reálnost tohoto certifikátu u instituce, která jej vydala  – není neobvyklé, že někteří vykutálení výrobci certifikáty falšují. V některých případech musí být certifikační instituce tzv. notifikovanou osobou, ne každá laboratoř je tak skutečně autorizovaná k vydání platného certifikátu, byť po obsahové stránce certifikaci zvládne bez obtíží. V neposlední řadě je vhodné ujistit se, že se předložený certifikát skutečně vztahuje na konkrétní model či typ stroje.

 4) prověřte dostupnost náhradních dílů 

Velmi důležitou otázkou je dostupnost a zajišťování náhradních dílů. Je celkem jasné, že dříve nebo později bude potřeba vyměnit např. namáhané části, nebo že dojde k poruše. Čínští dodavatelé zpravidla slibují zaslání náhradních dílů v průběhu záruky zdarma, nicméně je třeba si uvědomit, že tomu může předcházet kolečko diskusí a vyjasňování (viz odstavec níže), přičemž zajištění potřebných dílů v Číně a jejich přeprava může zabrat delší dobu, než by vám bylo milé, takže případná odstávka stroje může mít velmi negativní dopad na vaší firmu a může způsobit nemalé ztráty. Je proto důležité pokud možno mít zajištěné dodavatele náhradních dílů i přímo v ČR, případně rovněž mít k dispozici servisní organizaci, která může stroj v co nejkratším čase opět zprovoznit. Velmi dobrým řešením je přímo v rámci samotného obchodu s čínským dodavatelem zahrnout zaslání adekvátního množství potřebných náhradních dílů a příslušenství, které se pak drží skladem a jsou připraveny k okamžité výměně.

 5) detailně s dodavatelem projednejte okolnosti realizace záruky

Všichni čínští výrobci a obchodníci se prezentují i tím, že na stroj poskytují záruku, někdy 12 měsíců, někdy déle. Co to ale znamená? Obvyklou představou čínské strany o záruce je to, že v případě poruchy bezplatně zašlou náhradní díly – „bezplatně“ ale zpravidla znamená, že zákazník musí hradit jejich přepravu a případně uhradit clo.  V některých situacích se tak spíše vyplatí pořídit si příslušný náhradní díl přímo v ČR. Není neobvyklé, že se méně spolehlivý čínský dodavatel snaží ze své odpovědnosti vykroutit – pro tyto situace je vhodné dopředu se domluvit na detailním způsobu řešení případných sporů z reklamace. Vyhnete se tak např. požadavkům výrobce na zaslání poškozených komponent zpět k posouzení – mnohem snazší a efektivnější je dohodnout se na zaslání videa a fotodokumentace. V každém případě platí to, co bylo uvedeno v předchozím bodě  – je vhodné mít i lokální zdroje náhradních dílů a případně poskytovatele servisu, abyste zamezili nežádoucímu výpadku produkce.

 6) nepodceňujte kontrolu stroje před nakládkou v plném provozu

Zevrubná kontrola stroje před expedicí od výrobce, a to včetně vyzkoušení všech klíčových funkcí a operací, by měla být naprostou samozřejmostí a nikdy byste se neměli spokojit s tím, že vám dodavatel pošle fotodokumentaci či video. Pokud totiž odhalíte nějakou kritickou závadu až ve vašem podniku, řešení bývá složitější. Budete-li například nefunkční stroj chtít vrátit výrobci, nemusí být vůbec celníky propuštěn do Číny. Vzhledem ke složitým a přísným devizovým předpisům je pak velmi nepravděpodobné, že vám bude dodavatel schopen vrátit zaplacené peníze bankovním převodem. Mnohem pravděpodobnější je, že vadný stroj „repasuje“ a pošle vám jej zpět – počítejte však s tím, že s největší pravděpodobností nebude příliš ochoten hradit přepravu, takže tyto a související náklady nejspíš půjdou opět k vaší tíži. Oč lepší je tedy poslat do továrny inspektora, který podobnou poruchu zjistí přímo na místě, a to zpravidla ještě před úhradou doplatku kupní ceny? Pokud jsou závady odhaleny včas a ještě před expedicí, řešení bývá snadné a levné. Pokud na ně ale přijdete sami až po převzetí stroje, je tomu právě naopak.

 7) zvažte možnost zprovoznění stroje technikem výrobce 

Řada výrobců, zejména sofistikovanějšího strojního zařízení, nabízí možnost vyslat své pracovníky k instalaci a zprovoznění stroje či výrobní linky, jakož i k poskytnutí elementárního školení obsluhy, údržby a odstraňování možných problémů. O tomto kroku je vždy dobré uvažovat – může být nákladný (technikovi z Číny je potřeba uhradit letenku, ubytování a stravu, někdy též poplatky za vízum a pojištění, zpravidla vždy pak ještě denní mzdu 80-100USD), nicméně zodpovědnost za zprovoznění leží na výrobci a vyhnete se tak těžké cestě „pokus-omyl“, čekání na odpovědi a vysvětlení od výrobce.

 


 

Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

//]]>