Dovoz solárních ohřívačů vody

Pro p. Hanu Fryčkovou (Prima Solar & Solar Prim) jsme zajistili komplexní realizaci obchodního případu, jež zahrnovala navázání kontaktu s výrobcem, vydefinování všech parametrů zakázky (zboží, náhradní díly, výroba loga kupujícího, balení), přípravu smlouvy, kontrolu zboží před nakládkou, zajištění dopravy zboží do ČR a jeho proclení.

Jak probíhala práce CPHSČ na tomto obchodním případu?

Společnost se na pracovníky Centra se obrátila se záměrem dovézt z Číny kontejner solárních ohřívačů. Jelikož v minulosti již jeden takový obchod s jistou čínskou společností uskutečnila, chtěla stejný model zopakovat. Navzdory všem snahám o opětovné navázání kontaktu však čínská firma vůbec nereagovala, na maily neodpovídala a telefon zůstával bez odezvy. V tento okamžik proto český zadavatel přišel s požadavkem, aby se do věci vložili pracovníci Centra a prověřili, zda společnost ještě existuje a působí v oboru. Díky čínsky psaným mailům a jedinému úspěšnému telefonu se jim podařilo navázat s firmou fungující spojení a získat kontakty na současné zástupce firmy. V následné komunikaci ověřili, že firma nadále podniká a o další obchod s českou společností má velký zájem.

Na základě těchto zjištění a zkalkulování výhod a nevýhod zapojení Centra do obchodního případu zákazník svěřil Centru i realizaci celého obchodního případu.

Se záměrem zajistit včasnou a úspěšnou realizaci obchodu pracovníci Centra získali nabídky konkurenčních firem (mimochodem tak i ověřili, že aktualizovaná nabídka vytipovaného partnera patří mezi cenově nejzajímavější na trhu), s vybranou firmou dále pokračovali v jednání, vyjednali kupní cenu a připravili právní podklady celé koupě. Jako velmi důležitý krok se ukázala návštěva inspektora Centra v prostorách výrobce se záměrem zkontrolovat zboží před expedicí. Bylo totiž důkladně zdokladováno, že zboží je v dobrém stavu a odpovídá smluvně zakotveným požadavkům (kvalita, specifikace, přítomnost kupcova loga, označení krabic apod.). Zákazník tak získal jistotu, že zboží z Číny odplouvá v pořádku, současně byly získány dostatečné podklady pro případ, kdyby došlo k poškození během přepravy a následnému hlášení pojistné události a uplatňování vzniklých nároků.

Dlužno dodat, že zboží přijelo v pořádku, takže zadavateli nebránilo nic v zahájení dalšího prodeje dovezeného zboží. Případ, který tak díky absenci komunikace vypadal jako neuskutečnitelný, se tak během poměrně krátké doby změnil v úspěšně realizovaný obchod s dobře ošetřenými riziky.

Kalkulace zákazníka, kdy na jednu stranu došlo k mírnému navýšení cen dovážených výrobků o poplatky Centru a na druhou stranu k výraznému omezení rizka a přenosu starostí s celou agendou na Centrum se ukázala jako správná. Ušetřený čas a starosti zákazník věnoval své hlavní činnosti – shánění zákazníků a montáži solárních ohřívačů.

“S průběhem spolupráce při uskutečňování prvního obchodu s Čínou (dovoz kvalitních solárních ohřívačů vody) jsem byla spokojená. V návaznosti na tento obchod a dobré zkušenosti jsem uskutečnila s JVM-RPIC, spol s r.o. návštěvu veletrhu Kanton Fair v Číně. Na tomto veletrhu jsem našla kontakty na další firmy. V současné době mám rozjednanou obchodní spolupráci se dvěma z nich, které mi společnost JVM-RPIC prověřila. Obchody jsou ve fázi zkoušek vzorků a vypadají velmi nadějně.”

Hana Fryčková

 


 

Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>