Pracovníci Centra se zúčastnili veletrhu v Hongkongu

V rámci pracovní cesty, navštívili pracovníci Centra specializovaný veletrh osvětlovací techniky Hong Kong International Lighting Fair 2012 (Spring Edition), kde zastupovali české podniky s jejich specifickými požadavky. Na veletrhu vystavovalo 954 společností, většina vystavovatelů byly čínské obchodní a výrobní společnosti, působících v oblasti LED technologií, osvětlovací techniky a souvisejícího příslušenství. Pracovníci CPHSČ zde aktivně oslovovali vytipované firmy s cílem zajistit vhodnou dodavatelskou základnu pro firmy ze ZK, zabývající se průmyslovými elektroinstalacemi či velkoobchodem s těmito komponenty. Během tří dnů bylo na veletrhu jednáno s cca 50 firmami.

Dále byl realizován cílený průzkum trhu pro dvě výrobní firmy z ČR dle jejich individuálních požadavků. Na základě vydefinovaného zadání byli vyhledáváni a oslovováni potenciální dodavatelé pouličního osvětlení a zejména dílčích komponent LED produktů pro pozdější kompletaci, dále dodavatelé světelných zdrojů a modulů pro digitální projektory.

Vedle těchto úkolů se pracovníci Centra setkali se spolupracovníky z pracovišť v jednotlivých provinciích.

Jednání se zástupci pobočky CPHSČ v Cangzhou 

Předmětem jednání byla spolupráce v několika oblastech:

  • Podpora pobočky při vstupu na evropský trh.
  • Tvorba nového systému spolupráce se zaměřením na komoditní průzkum, analýzu trhu a hledání vhodného prostoru pro konkrétní projekty spolupráce mezi firmami ze ZK a Číny s aktivním přístupem CPHSČ i pobočky Haijie.
  • Spolupráce na projektech z oborů, společných jak pro Zlínský kraj, tak pro provincii Hebei – zejm. oblast petrochemická (gumárenství), strojírenská apod.

Jednání se zástupci pobočky CPHSČ v Shenyangu 

V rámci jednání byly diskutovány zejména následující oblasti spolupráce:

  • Asistence pobočce při průniku čínských firem na český trh.
  • Způsoby hledání nových projektů obchodní spolupráce, způsob realizace komoditních analýz
  • Nové směry spolupráce v silných oborech Zlínského kraje – zemědělství, strojírenství, specializované lékařství.
  • Možnosti využití konkrétních způsobů podpory projektu vzájemné spolupráce ze strany oficiálních struktur města Shenyang (na základě dohod, uzavřených mezi reprezentatny ZK a Shenyangu, jakož i deklarované vůle tuto spolupráci podporovat).

 

//]]>