Zřizování pracovišť v Číně

Zřízení pracovišť Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou v Číně.

Pracoviště  v Cangzhou

Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou podepsalo smlouvu o zřízení pracoviště  v oblasti Cangzhou (provincie Hebei), čímž dojde k rozšíření a zkvalitnění stávajících služeb pro podnikatele. Smluvním partnerem se stala společnost Hebei Haijie Co., Ltd., která působí v rámci koncernu Farmy čínsko-českého přátelství, s níž uzavřel Zlínský kraj dohodu o spolupráci.

Na základě této dohody byl definován úkol vytvořit fungující pobočku, která bude operativně na každodenní bázi spolupracovat při řešení potřeb českých firem. V rámci potřeby zanalyzovat praktické možnosti a vytvořit nástroje aktivní spolupráce Centrum pobočce předalo modelový okruh několika typů projektů, které by v budoucnu v individuálních obměnách měly být hlavní součástí součinnosti obou stran. Cílem je zjistit míru kompetencí pobočky při řešení těchto projektů a čas potřebný ke zpracování výstupů, posoudit konkrétní podobu a obsahovou stránku výstupů apod.

Peking – ECETU

Jednání bylo zahájeno s partnerem ECETU (Europe China Economic & Trade Union).  Tato organizace slouží jako platforma pro uveřejňování ekonomických informací na webu a v tištěné podobě v časopisu Europe China Economic & Trade Review. Kromě informační činnosti též realizuje podpůrnou činnost pro podniky (členy i nečleny svazu), zajišťuje ekonomické konference a vzdělávací činnost.

Během jednání se zástupci ECETU došlo k nalezení konsensu ve věci formy spolupráce a v návaznosti na to dochází k úpravě znění dohody o vytvoření společné platformy – vzájemného zastoupení na partnerských trzích, s cílem posílit praktické aspekty hospodářské výměny (aktivní podpora faktického obchodu).

Shenyang

V Shenyangu byla vedena jednání o zřízení místní výkonné pobočky s vysokými představiteli města. Čínská strana o tento projekt jeví silný zájem, o této věci budou vedena následná jednání v průběhu roku 2012.

Guangzhou

Možnost otevření místní pobočky byla předmětem jednání s představiteli Guangzhou People´s Association for Friendship with Foreign Countries (GZPAFFC). Obě strany deklarovaly zájem o zřízení této pobočky.

//]]>