Jednoduchý a efektivní asistovaný dovoz z Číny

Dovoz stroje z Číny v sobě skýtá mnohá úskalí, která na první pohled nemusí být tak složitá - opak je ale pravdou. Výběr a prověření dodavatele, jednání o cenách, zajištění nezbytné dokumentace, příprava kupní smlouvy a veškerá komunikace je v případě obchodu s čínskou firmou mnohem komplexnější a náročnější, než v případě dovozu z EU. Proto s námi svůj postup konzultují nejen firmy bez zkušeností, ale také firmy zběhlé v zahraničním obchodu. Pokud je to Vaše první zkušenost v rámci obchodu s čínským obchodníkem či chcete minimalizovat veškerá rizika při samotném nákupu, využijte našich služeb!

Asistovaný dovoz Basic

Služba Asistovaný dovoz Basic je nízkonákladová varianta služby Asistovaný dovoz Standard . Je vhodná tam, kde je vysoký tlak na cenu dovozu, například z důvodů nízkého objemu dovozu, nebo povahy vysoce konkurenčního výrobku na trhu, případně proto, že si zákazník některé fáze obchodu chce zajistit sám.

Vždy však tato služba představuje kompromis mezi rizikem obchodu s čínským partnerem a cenou za služby související se snížením tohoto rizika. Zákazníkovi v tomto případě nabízíme pouze služby, které si nemůže jednoduše zajistit vlastními silami (typicky místní prověrka dodavatele, kontrola zboží před nakládkou, kontrola nakládky apod.).

V rámci tohoto balíčku nabízíme:

 • kontrolu nakládky (v prostorách dodavatele, výstupem je protokol z nakládky vč. fotodokumentace) nebo kontrolu kvality výrobků (v prostorách dodavatele dle definovaných požadavků – zejm.   rozměry a fyzikální vlastnosti výrobků, pohledové vlastnosti, kvalita zpracování, úplnost dodávky, příslušenství apod., úplnost balení, kvalita a způsob zabalení i značení, další parametry dle konkrétních požadavků klienta, např. kontrola funkčnosti, umožňuje-li to povaha výrobku).
 • výběr a zajištění námořní a vnitrozemské přepravy, případně letecké přepravy –  dle smluvních podmínek dohodnutých s dodavatelem buď z přístavu (FOB), nebo od výrobce či letiště (FCA), součástí je výběrové řízení na nejvýhodnější zajištění služby 
 • zajištění vyclení zboží
 • poradenství v případě výskytu jakýchkoliv komplikací či problémů

V rámci služby lze dokoupit:

 • Prověrku vybraného dodavatele osobní návštěvou inspektora se zaměřením na:
  • kontrolu dokumentů, jako jsou originály povolení k podnikání, vývozní licence, doklady k certifikaci výrobků, dokumenty opravňující ke zřízení bankovního účtu, příp. další dokumenty nutné pro konkrétní podnikatelskou činnost
  • kontrolu firemních procesů, jako jsou vstupní kontrola kvality, kvalita výrobního procesu, výstupní kontrola, technologické vybavení, potenciální kapacita výroby, logistika apod.
  • ostatní vnější znaky, jako jsou například rychlost pohybu zboží, množství pracovníků, vytíženost výroby, stáří technologického parku; inspektor získává informace neformálními rozhovory s pracovníky na různých pozicích, všímá si prováděných investic apod.
  • specifické nároky zákazníka, jako jsou pracovní podmínky ve výrobě, sociální systém firmy atd. (body zájmu definuje zákazník sám)
 • Kontrolu nakládky, nebo kontrolu kvality výrobků, pokud zákazník zváží, že jsou potřeba jako doplněk k této službě.

 

Vyžádejte si nabídku na jednoduchou a cenově zajímavou službu.

Potřebujete více informací k asistovanému dovozu z Číny?

//]]>