Prověření čínské firmy

Nenechte se oklamat! Před uzavřením kupní smlouvy svého čínského obchodního partnera dokonale prověřte. Předejdete nevydařeným obchodům i zdlouhavým soudním tahanicím s nejistým výsledkem. Navíc ušetříte výdaje za právní pomoc. Kreativní podnikavost Číňanů nezná mezí a některé čínské kulturní zvyky mohou našince nepříjemně překvapit. Tvrzení čínských obchodníků navíc leckdy postrádá reálný základ a riziko podvodného jednání je poměrně vysoké.

Těžkopádný právní systém bohužel nabízí jen omezené nástroje k vymáhání sporných pohledávek. Obzvlášť komplikované je pak řešení drobných přestupků nebo prohřešků, které přitom pro Vaši firmu mohou znamenat vážné ztráty.

Proto je ideální podvodnému jednání předcházet. Coby nástroj prevence poslouží důkladné ověření a posouzení spolehlivosti obchodního partnera formou prověrky. Provádíme dva typy.

 

Prověrka čínské firmy čínským právníkem

Informace o osobách či firmách lze dohledat ve státem vedených registrech. Mnohé z nich jsou však přístupné výhradně právníkům se státní licencí. Díky síti našich právních zástupců v Číně ovšem prověrku firmy čínským právníkem zajistíme snadno a Vaše obchodní partnery spolehlivě prověříme z oficiálních státních zdrojů.

Zjistíme:

 • přesný název firmy
 • skutečnou identitu vlastníků
 • výši kapitálu
 • identitu osob oprávněných k jednání
 • rozsah povolení k podnikání
 • vývozní licence
 • kategorie rizika
 • informace o zástavách, vedených či ukončených soudních sporech, blokace účtů a oficiální internetovou doménu

Získáme i odborné zhodnocení firmy z pohledu obchodního právníka. Veškeré informace přehledně a strukturovaně zpracujeme v souhrnné zprávě – Risk reportu v českém jazyce.

Uvedené informace jsou standardně zpracovány v souhrnné zprávě – Risk reportu v českém jazyce.

Prověrka firmy čínským právníkem tedy umožní postřehnout eventuální rozpor mezi sliby partnerů a jejich skutečnou situací dřív, než dojde k uzavření kupní smlouvy. Představuje dobrou metodu, jak předejít nesolidnímu jednání. Nabízíme však ještě druhý způsob.

 

Osobní návštěva čínské firmy inspektorem

Chcete mít jistotu, že čínská protistrana nemluví do větru? Přesvědčíme se na vlastní oči. Ačkoliv oficiální registry poskytnou mnoho důležitých informací o fungování podniku, mnohem autentičtější poznatky zajistí osobní návštěva firmy zkušeným inspektorem se znalostí čínských poměrů.

Na základě našeho vzoru auditního záznamu inspektor zkontroluje důležité parametry firmy a výrobních prostor. Zaměřuje se především na:

 • kontrolu dokumentů, jako jsou originály povolení k podnikání, vývozní licence, doklady k certifikaci výrobků a další dokumenty nutné pro konkrétní podnikatelskou činnost
 • firemní procesy, jako jsou vstupní kontrola kvality, kvalita výrobního procesu, výstupní kontrola, technologické vybavení, potenciální kapacita výroby, logistika apod.
 • ostatní vnější znaky, jako jsou například rychlost pohybu zboží, množství pracovníků u strojů, vytíženost strojů, stáří technologického parku; inspektor získá informace neformálními rozhovory s pracovníky na různých pozicích, všímá si prováděných investic apod.
 • specifické nároky zákazníka, jako jsou pracovní podmínky ve výrobě, sociální systém firmy atd.

Získané informace v českém jazyce zpracujeme do souhrnné zprávy – Reportu z osobní inspekce. Zpráva zahrnuje také precizní fotodokumentaci výrobních prostor a ověřené reference z Evropy, USA či Japonska.

 

Váháte mezi prověrkou a osobní inspekcí čínské firmy?

Zvolte obojí. Opatrnosti není nazbyt, a to především pokud plánujete větší transakci nebo hledáte obchodního partnera pro dlouhodobou spolupráci.

Data získaná prověrkou a osobní inspekcí se vzájemně doplňují a dohromady zprostředkují mnohem hlubší vhled do fungování čínské firmy, než poskytne jedna či druhá metoda použitá zvlášť.

Síť našich právníků a inspektorů pokrývá značnou část území Číny. Požadavky zákazníků proto plníme rychle i pružně, a navíc nevznikají zbytečné náklady na cestování.

 

Opatrnost je na místě! Rozpoznejte možná rizika dřív, než se stanete jejich obětí. Neobchodujete v Evropě.

Potřebujete více informací ke službě prověření čínské firmy?

//]]>