Dovoz stroje – hydraulický vysekávací lis

„V minulosti jsme se snažili dovézt svépomocí hydraulický vysekávací lis z Číny. Abychom měli jistotu, že vše proběhne hladce, požádali společnost Mersinis, spol. s r.o. o kontrolu stroje a kontrolu jeho nakládky. Při kontrole se objevily problémy, obchod probíhal přes zprostředkovatele, který s výrobcem měl jen velmi volný vztah, hrozilo možné nedodání stroje. Obchod byl nakonec i díky úspěšnému zapojení společnosti Mersinis, spol.s.r. o. úspěšně dokončen.

Při dovozu dalšího stroje po dvou letech jsme proto neváhali a již od začátku jsme celou akcí pověřili společnost Mersinis, spol. s r.o.   Ta zrealizovala kompletní obchod na vlastní účet a riziko. Celá věc proběhla k naší spokojenosti a bez starostí, měli jsme dodavatele z ČR a naší povinností bylo pouze zajistit vykládku stroje v našem výrobním závodě.  

Spolupráce s firmou Mersinis, spol.s r.o. pro nás v tomto směru byla velmi přínosná. Zbavila nás starostí a přenesla celou řadu povinností a rizik na sebe.“

Martin Čermák (MC print)

Fotografie z kontroly a nakládky

 

 

 

 

 

 

 

 

//]]>