Outsourcované výrobní operace v Číně – problémy technických kontrol

Řada českých podnikatelů se při obchodování s Čínou s větším či menším úspěchem opírá o určitou elementární důvěru v to, že v průběhu obchodu „vše dobře dopadne“.  Ti podnikatelé, kteří jsou prozřetelnější a uvědomují si nutnost nejrůznějších kontrol, si často ušetří mnoho nepříjemných překvapení a finančních ztrát.

Principem všech kontrol ze strany našich podniků v Číně však v drtivé většině zůstává to, že nastaví požadované standardy a tyto vyžadují kontrolovat ze strany inspektorů, a to bez dalších diskuzí. V případě outsourcovaných výrobních operací v Číně však toto může způsobovat vážné problémy.

Výrobní operace v Číně

Celou problematiku můžeme dokumentovat na případu jednoho z našich zákazníků. Zákazník v rámci režimu pasivního zušlechťovacího styku u čínského zpracovatele zadává proces povlakování kovových součástí elektrických spotřebičů. Je to jeden z kroků v komplexním řetězci pracovních operací, který zahrnuje řadu subjektů v několika zemích, a na jehož konci je špičkový elektrospotřebič známé a renomované evropské značky. 

Celý proces je logisticky i operativně složitý, obráběné díly jsou citlivé na mechanické poškození a existuje celá řada drobných defektů, které mohou výsledný produkt zcela znehodnotit, což představuje ztrátu buď pro zákazníka, nebo pro zpracovatele v Číně.

Pečlivost v Číně někdy nestačí

Aby se eliminovalo riziko, zadavatel sám velmi pečlivě a detailně kontroluje každý jednotlivý kus před expedicí do Číny, aby vyřadil závadné kusy a k čínskému zpracovateli odešly pouze stoprocentně dobré díly. Pokud by šel do výroby vadný kus, musel by za jeho zpracování zákazník zaplatit, i když by se pak musel v rámci návazných operací vyřadit.

Přes tuto pečlivou kontrolu se velmi často stávalo, že procento nevyhovujících dílů bylo nečekaně vysoké. Šlo přitom o díly vyřazené jak při vstupní kontrole výrobce v Číně, tak o díly vyřazené po zpracování v čínském výrobním závodě. Vzhledem k tomu, že každý jednotlivý kus v celém výrobním procesu prochází opakovanou detailní kontrolou, bylo to velmi překvapující zjištění.

Hledání příčin

Tato diskrepance představovala vážné riziko, protože šlo o setrvalý problém se skrytou příčinou, tedy problém, který mohl nepředvídaně, kdykoliv, opakovaně a v různé míře zákazníka výrazně poškodit.

Vyslali jsme proto do továrny zpracovatele inspektora specialistu, který měl zkontrolovat postupy našich inspektorů a rovněž další procesy s cílem odhalit možná slabá místa a zdroje problému.

Mezi potenciálně kritické fáze patřila přeprava zboží z meziskladu výrobce do dílny, proces veškeré manipulace s díly (rozbalování krabic, přenášení dílů), proces vstupní kontroly zpracovatelem a proces navěšování dílů na pokovovací rám, na němž se díly ponořují do lázně. Vzhledem k tomu, že zboží z Česka odcházelo v zákazníkem 100% zkontrolovaném, bezvadném stavu, zadavatel předpokládal, že k poškození dochází právě během některého z těchto kroků, realizovaných čínským dodavatelem.

Nečekané rozuzlení – čínská pečlivost předčila požadované standardy

Bedlivá kontrola všech výše popsaných postupů ukázala, že zpracovatel postupuje s maximální péčí a že k dodatečnému poškození nedochází. Inspektor dospěl k možnému závěru, že jádro problému může spočívat v subjektivní rovině, v rozdílném pohledu – tedy že možná obě strany přistupují k jedné a též věci z odlišného úhlu, aniž by to bylo protistraně zřejmé, nebo se o tom informovaly (v Číně spíše problém vyřeší, než o něm diskutují a v Evropě se o kvalitě nastavených standardů nediskutuje – natož s čínským výrobcem, který „nemá tušení co je to kvalita“). Bylo vysoce pravděpodobné, že jediným možným vysvětlením je nekompatibilita ve standardech posuzování opracovávaných dílů.

Inspektor se tedy při další kontrole zaměřil na proces vstupní kontroly a s pracovníky kontrolního oddělení pečlivě analyzoval důvody pro vyřazení dílů před jejich zpracováním.

Vyšlo najevo, že příčinou je jistá velmi nepatrná povrchová nekonzistence, která se však následkem procesu pokovení stane vizuálně velmi zřejmou a daný díl tak znehodnocuje. Tento jev byl zjištěn u výrobce empiricky a tím, že proškolil a upozornil své pracovníky na tento jev, rozšířil (zpřísnil) vlastně kvalitativní požadavky našeho zákazníka.  Neměl potřebu to dál komunikovat, prostě vyřešil problém.

Čínský výrobce vylepšil „evropské“ standardy a ušetřil náklady pro zákazníka

Systematická kontrola na místě samém tak pomohla k jasnému pojmenování jádra problému a umožnila tak stranám jednat a přijmout kroky k unifikaci aplikovaných standardů, systematickému zkvalitňování procesu průběžných kontrol a v důsledku toho k ekonomické optimalizaci celé spolupráce.

Nutno současně podotknout, že zvládnout tento technický problém při výrobě v Číně si vyžaduje plnou zainteresovanost všech zúčastněných a technickou erudici využívaných inspektorů. Je velký rozdíl mezi prostou kontrolou počtu kusů či barevného provedení apod. a kontrolou technologických procesů.

 


 

Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

//]]>