Proč spolupracovat s Čínou?

Proč zrovna Čína? Představuje Čína pro české podnikatele hrozbu nebo spíše obchodní příležitost?

Na dnešní Čínu se díváme se směsicí obav, ale i úžasu a obdivu. S obavami pozorujeme, jak se Číňané rychle učí, získávají dovednosti, které kdysi byly doménou Západu. Na druhou stranu obdivujeme čínskou vůli k úspěchu a s úžasem sledujeme, jak daleko se Čína za 30 let hospodářských reforem dostala. V každém případě platí, že Čína díky své ekonomice patří mezi klíčové světové hráče a je nutné s ní počítat.

Zde vyvstává základní otázka, a to zda s ní počítat jako s potenciální hrozbou nebo naopak příležitostí. Tradiční pohled se kloní spíše k prvnímu úhlu pohledu. Čína je tak chápána především jako producent nekvalitního zboží, plagiátor. V lepším případě továrna pro západní firmy, kde se vyrábí za zlomek nákladů potřebných na Západě.

Zastánci druhého názoru tvrdí, a analýzy jim dávají za pravdu, že na Čínu nelze pohlížet pouze jako na levného producenta zboží. Čína je s téměř půldruhou miliardou obyvatel především obrovským trhem. Trhem, který má nesporný potenciál, do budoucna násobený vlastními technologiemi vyvinutými na základě stávajících, v současnosti intenzivně získávaných znalostí.

Navíc Čína usiluje o to, aby se ekonomická prosperita šířila i do dosud jen málo rozvinutých oblastí, což v sobě skrývá další velký potenciál růstu. Již dnes má Čína největší množství uživatelů internetu na světě, míra užití mobilní komunikace roste geometrickou řadou, úspěšně je rozvíjen kosmický program. Už neplatí, že jediné, co Číňané dovedou, je levně a rychle smontovat výrobek a pak jím zahltit západní trhy. Čínu zajímají vyspělé technologie a know-how, kterým se rychle učí a které umí sami dále rozvíjet.

A právě to jsou důvody, proč Čína je a stále bude objektem zájmu a výzvou pro podnikatele z celého světa. Snad všechny podniky, které usilují o růst, o působení v Číně minimálně uvažují, pokud se již do spolupráce s čínskými partnery nepustily. Ačkoliv úspěch není zaručen a na čínské cestě se mnozí potkávají s obtížemi, příklady firem, které s Čínou spolupracují, naznačují, že úspěchu lze dosáhnout. To platí pro firmy velké i malé, usilující o import či export zboží, náhrady materiálů, nebo agregátů pro finální výrobky.

Čína představuje silného konkurenta. Stejně tak ale může představovat silného partnera. Jak se k dnešní Číně postavíme, záleží jen na nás, pokud se rozhodneme konkurovat, je na čase hledat úspory nákladů v průměru o 30-50%.

Spojte se s námi, pokud máte zájem o navázání obchodní spolupráce s Čínou.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>