Čínský export – mýtus a realita

O čínském exportu zboží panují mezi většinou západních podnikatelů všeobecně sdílené představy, které jsou však do určité míry zkreslené a neodrážejí realitu ve své komplexnosti. Mezi takové mýty patří zejména představa o tom, že čínská ekonomika se primárně opírá o vývoz čínského zboží na Západ. Dalším, mnoha lidmi sdíleným nepřesným názorem je to, že čínské výrobky se postupem času vzhledem k růstu výrobních nákladů v Číně staly nekonkurenceschopnými.

Studie renomovaných ekonomů však ukazují čínský export v jiných souvislostech a ukazují, v čem se výše zmíněné většinové názory mýlí.

Je Čína skutečně závislá na exportu?

Představa, že dovoz čínského zboží na západní trhy je hlavní hnací silou čínského ekonomického zázraku, je zřejmě tím největším omylem, který o čínské ekonomice panuje. Je ovšem jednoduché pochopit, proč si to většina lidí myslí. Stačí se podívat kolem sebe – prakticky vše, co nás obklopuje, skutečně pochází z Číny. Ve skutečnosti je ale valná většina těchto výrobků v Číně pouze zpracována či smontována, aniž by došlo k signifikantnímu nárůstu přidané hodnoty. Ve výsledku je pak přínos pro čínský HDP poměrně malý.

Průměrný růst čínského hrubého domácího produktu se v dekádě před začátkem celosvětové finanční krize pohyboval okolo 10% ročně. Na tomto růstu se však export dle dostupných statistik podílel pouze jedním procentním bodem. V současnosti pak podíl exportu na tvorbě čínského HDP dále klesá. Zatímco před začátkem krize tvořil export 8.8% čínského HDP, v roce 2010 již vývoz z Číny tvořil pouhá 4% z celkového HDP.  O tom, že sama Čína exportu nepřikládá klíčovou úlohu, svědčí i to, že navzdory prudkému poklesu exportu v době hospodářské krize se investice do dlouhodobého majetku v Číně snížily jen o jednotky procent, což naznačuje, že valná většina čínských výrobců cílí primárně na domácí trh, nikoliv na vývoz.

Export z Číny pochopitelně nelze podceňovat, jde o značné objemy zboží, jakož i o živobytí pro miliony Číňanů, kteří v montovnách zboží pro vývoz pracují. Realita je ovšem taková, že export plní v komplexu čínské ekonomiky jen podpůrnou roli a drtivá většina čínské produkce zůstává na domácím trhu.

Ztratil čínský vývoz svou konkurenceschopnost?

Snad každý zaregistroval zprávy v tisku, informující o tom,  že v Číně prudce rostou mzdové náklady. Zdánlivě logickým závěrem této skutečnosti je pak názor, že růst nákladů se zákonitě promítá do ceny zboží, které pak v kontextu dalších okolností (geografická vzdálenost, náklady na přepravu, celní zatížení apod.) ztrácí svou konkurenceschopnost.

Skutečně: čínské platy ve výrobním sektoru už od roku 1987 rostou neuvěřitelným tempem, průměrně o 11-14% ročně. Značnou zásluhu na tomto růstu má vládní politika –  za poslední dekádu vzrostla minimální mzda řádově o 150-170%.  Je to několikanásobně rychlejší mzdový růst, než v dalších sílících ekonomikách (Indie, Malajsie apod.)

Čím je tedy dána skutečnost, že navzdory rapidnímu vzrůstu mzdových nákladů zůstává Čína konkurenceschopným producentem na světových trzích?

Odpověď je jednoduchá: je to dáno tím, že produktivita práce roste ještě rychleji. Zatímco v letech 1997-2010 rostla reálná mzda o 11,2% ročně, produktivita rostla o 13,4%. Tato čísla naznačují, že mzdové náklady jsou stále absorbovány vzniklým polštářem rostoucí produktivity. Náklady na pracovní sílu k vyprodukování standardizované výrobní jednotky rostou jen zvolna a v současnosti proto nepředstavují zátěž, která by dramaticky ovlivňovala zisky čínských výrobců.

Lze očekávat, že jak růst mezd, tak i růst produktivity se bude samozřejmě zpomalovat, toto tempo je dlouhodobě neudržitelné. Přesto však v oblasti produktivity nadále existuje výrazný prostor pro růst – statistiky ukazují, že v r. 2010 byla produktivita čínského výrobního sektoru na úrovni pouhých 16% ve srovnání s USA.

Pro zahraniční obchod s Čínou je to tedy dobrá zpráva – nedojde-li k zásadnímu hospodářskému propadu domácího trhu, Čína ještě dlouho zůstane silným tržním partnerem pro dovoz i vývoz zboží.

2012 MERSINIS, spol. s r. o.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>