Platební podmínky – jak se vyhnout nástrahám

Mezi klíčové faktory každé smlouvy s čínským podnikem se řadí platební podmínky. Platební podmínky stanoví, jakým způsobem a v které fázi obchodu bude uhrazena kupní cena. Dobře zvolené platební podmínky jako je dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso, mohou fungovat jako nástroj pro zajištění bezpečnosti celé obchodní transakce s obchodním partnerem z Číny.

Rizika spojená s hladkou platbou při obchodování s Čínou

Mezi často využívané platební podmínky patří hladká platba. Jde o prostý bankovní převod na základě bankovního příkazu (pokynu příkazce). Tato metoda je oblíbená pro svou jednoduchost, plátce – importér však nese riziko, že zaplatí peníze a prodávající následně nesplní kontrakt, nedodrží kvalitativní či kvantitativní požadavky apod. Na platbě až po dodání zboží se lze dohodnout jen zřídka. Hladká platba se zpravidla v bankovní řeči označuje jako platba T/T.

Platba předem při obchodování s Čínou

Otázkou samozřejmě zůstává okamžik provedení úhrady – požaduje-li výrobce zaplatit hladkou platbou dopředu plnou cenu zboží, buďte velmi obezřetní! Na druhou stranu je při obchodování s čínskými podniky celkem běžné placení zálohy. Záloha činí obvykle 30% celkové ceny zboží. Zbývající část ceny je možné dohodnout za využití některého z bankovních zabezpečovacích instrumentů.

Dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso při obchodu v Číně

Výhodou využití bankovních instrumentů je skutečnost, že platba proběhne až poté, co prodávající poskytne předem definované dokumenty, čímž vlastně doloží, že kontrakt řádně splnil. Existují dva základní typy instrumentů:

1) dokumentární akreditiv
Při zřízení akreditivu vzniká na obchodním vztahu mezi odběratelem a dodavatelem nezávislý vztah a to mezi bankami dovozce a vývozce. Pokud vývozce předloží své bance dokumenty, definované v podmínkách akreditivu, má jistotu, že banka dovozce (příkazce) provede příslušnou platbu. Dovozce zase může vhodným definováním akreditivních podmínek zajistit včasnost plnění (datum nakládky), kvalitu zboží (certifikace kvality) apod. Jejich splnění hlídá právě banka vývozce. Pro dokumentární akreditiv se používá zkratka L/C.

2) dokumentární inkaso
Dokumentární inkaso se od akreditivu liší v tom, že banky nepřebírají závazek úhrady proti předloženým dokumentům. Vývozce předkládá dokumenty bance a žádá ji, aby zajistila platbu proti předání dokumentů dovozci. Inkaso tak staví dovozce do výhodnější pozice, neboť může odmítnout převzetí dokumentů, a tedy nezaplatit kupní cenu. Vývozce je chráněn pouze skutečností, že dovozce dokumenty potřebuje, aby mohl se zbožím disponovat. Dokumentární inkaso se zpravidla bankovní terminologií označuje jako platba D/P (dokumenty proti platbě) nebo D/A (dokumenty proti akceptaci směnky).

V Číně je dobré kombinovat platební podmínky s dalšími pojistkami.
Kromě volby vhodných platebních podmínek je dobré v Číně uplatnit další kontrolní mechanismy, například návštěvu výrobce, kontrolu probíhajícího výrobního procesu, kontrolu kvality a množství zboží před naložením k přepravě. Kontrolu můžete provést osobně, případně můžete využít služeb specializovaných společností.

Kontaktujte nás, pakliže stojíte o asistenci při řešení platebních podmínek s firmou z Číny.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>