Jak vám může Čína pomoci v budování silné obchodní značky?

Zákazník se při nákupu zboží řídí především poměrem ceny a kvality. Výrobce tedy hledá cesty, jak vyrobit stejnou kvalitu za nižší ceny. Jak toho dosáhnout?

Zkuste obrátit svou pozornost na Čínu a zjistíte, že Čína je místem, které disponuje velkým množstvím výrobců v téměř každém odvětví. Čínští výrobci jsou přitom schopni vyrábět výrobky ve všech kvalitativních škálách – od výrobků s minimálními nároky na kvalitu po vysoce kvalitní a technologicky vyspělé výrobky, přičemž náklady na výrobu jsou stále výrazně nižší než v EU.

Mnoho světových výrobců proto využívá nabídky čínských výrobců pro OEM, ODM a CM výrobukvůli jejím nesporným výhodám.

Co je to OEM, ODM a CM výroba a jaké jsou jejich výhody?

OEM – tedy Original Equipment Manufacturer, je výrobce, který při výrobě používá díly, komponenty a zařízení vyrobené jinými výrobci a hotový výrobek prodává pod svou vlastní značkou. OEM výrobky, tedy výrobky pro OEM výrobce nejsou určeny pro koncového zákazníka. Např. autodíly, strojírenské komponenty či třeba suroviny pro chemickou výrobu apod. mohou být vyrobeny v Číně, dovezeny do České republiky a použity ve výrobě zde. Může se však jednat i o výrobu a dovoz hotových výrobků. Výhodou je, že OEM výrobce těží ze specializace jiného výrobce, což umožňuje dosažení vyšší kvality za nižší cenu.

ODM – tedy Original Design Manufacturer, je výrobce, který navrhuje, vyvíjí a vyrábí výrobky, které jsou později prodávány pod obchodní značkou jiné firmy. To umožňuje firmě prodávající dodávat výrobek bez nutnosti vlastnictví továrny a organizace vlastní výroby.

ODM výrobci jsou obvykle schopni vyrábět pro několik různých obchodních partnerů. V praxi to může znamenat, že stejný základní design výrobku je prodáván pod několika různými obchodními značkami. To, co jednu značku odlišuje od druhé, je pak především povrchová úprava či kontext, v jakém jsou výrobky prodávány, jako např. barevné řešení či zákaznický servis.

CM – tedy Contract Manufacturer, je výrobce, který vyrábí podle designu či technologie zadávající firmy. Zadávající firma obvykle osloví několik CM výrobců, kteří nabídnou ceny za danou službu na základě materiálových, technologických a mzdových nákladů.

Každá z výše zmiňovaných druhů výrob představuje nákladové úspory. V kombinaci s odborným provedením obchodu s ohledem na minimalizaci rizik poskytují výše uvedené možnosti vážnou příležitost pro zvýhodněné budování vlastní obchodní značky a tedy možnost získání lepší pozice na domácím trhu.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>