Častá rizika při dovozu z Číny a jak jim předcházet

V posledních několika měsících jsme zaznamenali nárůst rozhořčených stížností ze strany podnikatelů v důsledku nespokojenosti s průběhem či výsledkem jejich obchodních aktivit v Číně. Bohužel se na nás obrátili až tehdy, kdy už bylo pozdě. Společným jmenovatelem rozdílných potíží však byla jediná příčina – lehkomyslný přístup k řešení obchodního případu s čínskou firmou a zanedbání preventivních opatření.

Podívejme se na některé ze zmiňovaných případů:

Případ první: Obchodník nalezl v databázi čínských firem kontakt na webové stránky dodavatele elektroniky. Dodavatel z Číny byl v databázi označen jako „ověřený“ dodavatel. Zákazník si prohlédl web dodavatele, který vypadal profesionálně, navázal kontakt s obchodníkem dané čínské firmy a dohodl si s ním parametry dodávky. Požadoval originálně zabalené počítačové díly od významné firmy za příznivou cenu. Dodávka v celkové hodnotě cca 60 000,- Kč přišla včas a zdánlivě i v pořádku. Nadšení kupujícího se ale změnilo v úžas ve chvíli, kdy chtěl dané počítačové součástky použít. Zjistil totiž, že jde o pouhé makety s nulovou funkčnosti. Kupující se snažil dodavatele z Číny opět kontaktovat, avšak bez výsledku.

Případ druhý: Středně velká česká firma učinila u čínského výrobce, jehož nalezla na veletrhu, objednávku cca 7 tisíc deštníků, za které zaplatila předem, bez uzavření obchodní smlouvy. Od výrobce jí bylo zasláno 5 tisíc deštníků, z nichž 2 tisíce bylo vadných, 3 tisíce měly být dodány dodatečně. Česká firma kontaktovala výrobce v Číně a snažila se daný problém vyřešit. Výrobce však tvrdil, že svou povinnost splnil a po nějaké době přestal reagovat na výzvy.

Případ třetí: Malá firma provozující e-shop s elektronikou zaplatila za objednávku elektroniky z Číny cca 800 tisíc Kč. Česká firma neměla s čínským výrobcem uzavřenu řádnou obchodní smlouvu. Výrobní doba zboží se prodlužovala, u kupujícího navíc došlo k personální změně na postu zodpovědného manažera, takže tato zakázka po nějakou dobu nebyla sledovaná. Po 6 měsících, kdy česká firma urgovala zaslání zboží z Číny, jí bylo sděleno, že podle firemních pravidel čínského výrobce je lhůta zaslání zboží promlčená, a že zboží a finanční částka za ně zaplacená propadá výrobci. Česká firma se snažila o záležitosti jednat, ale narazila pouze na výmluvy čínského výrobce.

Případ čtvrtý: Soukromý podnikatel objednal zboží od čínského dodavatele v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč. Za zboží platil telegrafickým převodem (T/T) při objednávce. Čínská firma obchodníka žádala, aby z důvodu možnosti snížit daňové zatížení nezasílal platbu na firemní účet, ale na osobní účet, údajně ředitele firmy. Český obchodník tak učinil. Po nějaké době firma urgovala kupujícího, aby zaplatil. Zástupci dodavatele z Číny tvrdili, že žádnou platbu nedostali a jméno osoby, na jejíž účet odběratel platbu poslal, vůbec neznají.

Dalo se těmto nepříjemným situacím v obchodě předcházet? Z velké části ano.

V první řadě je třeba si uvědomit, že informace uveřejněné na internetu nemusí v žádném případě být pravdivé. Přestože webové stránky výrobce vypadají profesionálně, nemusí jít o důvěryhodného dodavatele. Certifikáty a fotografie uvedené na webu mohou být falsifikáty.

Jak tedy ve spleti nabídek dodavatelů z Číny vybrat toho vhodného? Jaká opatření zvolit, abyste nedopadli podobně, jako nešťastní dovozci ve výše uvedených případech?

Pokud chcete minimalizovat rizika špatného výběru obchodního partnera, je důležité věnovat dostatečnou pozornost jeho prověření. Požádejte ho o zaslání kopií základních právních dokumentů, vyžádejte si reference spokojených zákazníků. Chcete-li mít větší jistotu, zajistěte si odborné prověření. Přečtěte si více o možnosti proveření obchodního partnera z Číny.

Dalším krokem k minimalizování obchodních rizik je uzavření dobře definované obchodní smlouvy. V případě, že dojde k neshodě mezi obchodními partnery je možné vstoupit v jednání s firmou se záštitou jasně definované dohody. Bez smlouvy je argumentace obtížná či nemožná. Smlouvu je tedy dobré uzavřít, i kdyby obchodník neměl v plánu své pohledávky vymáhat soudně.

Způsob platby hraje také značnou roli v celém procesu ošetření rizik. Platba hladkým převodem by vždy měla být až tou poslední možností, neboť je pro odběratele vždy představuje nejriskantnější metodu. Jako taková je vhodná zejména v případě, kdy si od dodavatele z Číny např. zajišťujete vzorky a objem úhrady je nevelký. Jakmile je ale objem obchodu větší, trvejte na bankovním akreditivu. To se týká i prověřených partnerů.
I zde je dobré propojit osobní návštěvu zmocněnce a jím provedenou kontrolu hotového zboží s nastavením podmínek akreditivu.
Vyhýbejte se rovněž platbám na soukromé účty. Je sice pravdou, že i řada seriózních firem tuto cestu využívá, aby si snížili svou daňovou zátěž, nicméně rizika této metody jsou pro plátce příliš velká, zejména v případě, kdy se jedná o první obchod nebo obchod s nedostatečně prověřeným partnerem.

Hledáte-li solidního partnera v Číně, nemusí to vždy být hned ten první, na kterého narazíte. Prověřujte. Nenechte se svést vidinou rychlého zisku či neopakovatelně výhodné koupě a neposílejte peníze, dokud nevíte, komu vlastně platíte. Pokud nebudete nedbalí a netrpěliví, zjistíte, že výhodná spolupráce s Čínou je reálnou možností a může přinést vaší firmě zisk. V případě lehkovážnosti ale možná budete muset polknout hořkou pilulku. Volba je jen na vás.

© 2012 MERSINIS, spol. s r. o.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>