14 způsobů, jak se vyhnout problémům s čínskými dodavateli – 3. díl

Poslední článek se zabýval otázkami vzorkování a správného postupu při komunikování v průběhu zadávání zakázky. Dnešním tématem bude otázka kontroly kvality a důležitosti osobního kontaktu.

5. Čínského výrobce často osobně navštěvujte

Jednání tváří v tvář je v Číně mnohem efektivnější a důležitější, než komunikace na dálku prostřednictvím e-mailů, faxů a telefonátů, zejména pokud jednáte s těmi správnými lidmi.  Pokud obchodujete výlučně na dálku, vaším kontaktem je zpravidla pouze pracovník obchodního oddělení, který má v rámci firmy jen velmi omezené pravomoci. Pokud ale bude do čínské továrny jezdit osobně, budete se moci stýkat s managementem střední úrovně a s technickými pracovníky, tedy s lidmi, kteří mají skutečný vliv na klíčové otázky kapacit, výrobních priorit, a v neposlední řadě kvality.

Jaké jsou tedy užitečné tipy pro budování kontaktu s čínským partnerem?

  • Ukažte svému dodavateli, že vám na něm záleží – naslouchejte mu, snažte se porozumět jeho situaci a potřebám a zohledněte to při svém rozhodování.  Stále více čínských výrobců si totiž uvědomuje důležitost vybudování sítě stabilních a seriózních dlouhodobých zákazníků,  které je třeba hýčkat. Stát se jedním z těchto zákazníků přitom nemusí být složité, stačí jen ukázat, že čínského výrobce berete vážně a přistupujete k němu s patřičnou seriózností.
  • Nenechte se vmanipulovat do situace, kdy jste čínskému dodavateli osobně zavázán. Čínské firmy se často snaží evropské kupce „uplatit“ opulentními večeřemi, večírky s karaoke, dárky a podobně.  Jakmile ale přijmete nadstandardní zacházení, bude výrazně obtížnější realizovat obvyklé a žádoucí procesy v samotném obchodním vztahu (např. vyslat do firmy inspektora,  uplatňovat sankční doložky za nesplnění dohodnutých povinností apod.)

6. Zajistěte kontrolu vstupních materiálů před zahájením výroby v Číně

Čínské  továrny nezřídka vstupní materiály pořizují od dodavatelů, s nimiž jsou obchodní vztahy založeny na vztazích osobních. Právě proto se z důvodu zachování harmonie ve vztazích zpravidla žádná kontrola vstupů nekoná. Existuje tak riziko, že vaše zboží bude z nekvalitních, v horším případě přímo nebezpečných materiálů. Jak toto riziko ošetřit?

  • Pokud je to možné, najděte si v Číně vlastní dodavatele materiálu. Nákup vstupů ve vlastní režii je nejbezpečnější. Bohužel je to ovšem časově náročnější a dražší, než pokud zásobování vstupy ponecháte přímo v kompetenci čínského výrobce.
  • Jinou cestou je kontrola materiálů inspektorem v čínské továrně ještě před zahájením výroby. Pokud zkušený inspektor zjistí, že materiály nevyhovují, můžete po čínském dodavateli požadovat, aby zajistil vstupní materiály v požadované kvalitě.  Zjistíte-li, že vstupy do výroby nebyly kvalitní až poté, co je výrobek hotov, na rozumné a ekonomicky akceptovatelné řešení už je většinou pozdě.

7. Kontrolujte kvalitu v úvodních etapách výrobního procesu

Pokud inspekce odhalí kvalitativní problémy až v okamžiku, kdy je výroba celé zakázky dokončená, může být pozdě. V lepším případě dojde k zdržení dodávky až o týdny, potřebné k přepracování zakázky, případně k její nové výrobě. V horším případě dojde ke sporům s čínským výrobcem či ke konfliktům, které vztah s dodavatelem nenávratně poškodí.

Doporučuje se tedy vyslat inspektora do továrny hned poté, co z výrobní linky sjedou první hotové kusy. V takovém případě je možné na problémy zareagovat a přijmout opravná opatření.

Inspektor by měl být vybaven soupisem parametrů zakázky (více viz díl 2), v ideálním případě také schváleným referenčním vzorkem. Další možností je odběr vzorku a jeho atestace v některé renomované laboratoři.

Důležité je pečlivě kontrolovat zboží z každé objednávky – čínské továrny jsou proslulé tím, že začnou zlevňovat výrobu na úkor kvality, jakmile zákazník po několika dobrých zkušenostech poleví v ostražitosti.

Pokud z jakékoliv důvodu nemáte možnost vyslat inspektora k čínskému výrobci opakovaně, pak je vhodné, aby inspektor provedl kontrolu až na úplném konci celého procesu – když je zboží zabaleno, označeno a připraveno k nakládce.  Výrobce v takovém případě nemá možnost vadné či nekvalitní části dodávky před zraky inspektora skrýt.

V příštím díle se budeme věnovat dalším aspektům komunikace s čínskými dodavateli.


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>