Jak vymáhat zpět své peníze z Číny

Jaké jsou vaše možnosti při vymáhání peněz od čínské firmy?

Jak jsem zaplatil do Číny a nic nedostal

Začněme příkladem z naší každodenní praxe „Jak jsem zaplatil do Číny a nic nedostal“ :

Společnost, zabývající se výrobou vozíků a jejich exportem na ruský trh, plánovala zajistit zlevnění vstupů do výroby nákupem komponent v Číně na B2B portálu Alibaba si našla dodavatele se sídlem v Hongkongu, s nímž zahájila komunikaci o zakázkové výrobě plastových komponent dle výkresové dokumentace.

Vzhledem k tomu, že čínská firma na vlastní náklady dvakrát přepracovala výrobní formy při výrobě vzorků, pod vlivem zvyklostí v Evropě míra obezřetnosti podnikatele klesla téměř na nulu. Po schválení vzorků provedla česká společnost první objednávku v množství 40stopého kontejneru v hodnotě 300 000 Kč, uhradila zálohu a po předložení námořního konosamentu i doplatek kupní ceny.

Vzhledem k nově získané mimořádné zakázce v Rusku společnost objednala a uhradila dalších sedm 20stopých kontejnerů téže komponenty ještě předtím, než byl doručen kontejner první objednávky. Mezitím bylo doručeno zboží z první objednávky, bohužel se ukázalo, že kontejner byl naplněn pouze z cca 10%  objemu, zaslané výrobky neodpovídaly svými parametry schválenému vzorku (rozměry, kvalita) a neměly žádné praktické využití kromě likvidace ve spalovně.

Po reklamaci u dodavatele se české společnosti dostalo ujištění, že šlo o nedopatření na straně továrny a že druhá objednávka sedmi kontejnerů je v pořádku, což bylo doloženo fotografiemi z nakládky. Po příjezdu těchto kontejnerů na terminál se ukázalo, že i druhá objednávka obsahovala nesprávné výrobky a kontejnery byly opět zaplněny jen z 10% kapacity.

Škoda, kterou společnost utrpěla, byla vyčíslena na 2 miliony korun.

Situaci dále komplikovala skutečnost, že obchodní partner české společnosti je v Hongkongu sídlící obchodní firma, přičemž výrobní továrna, v níž probíhala výroba zboží a nakládka, se nachází několik set kilometrů dále v čínském vnitrozemí a je to nezávislý podnikatelský subjekt. Hongkongský obchodní partner české společnosti se tak zdánlivě rovněž ocitl v pozici poškozeného, neboť fyzicky nedohlédl na nakládku a zaplatil továrně za zboží, které však nebylo dodáno.

Případem se začali zabývat právní zástupci společnosti Mersinis spol s r.o. Velmi brzy vyšlo najevo, že hongkongská firma je do podvodu rovněž zapojena. Po prvních krocích dodavatel  přestal s českou společností komunikovat, po několika úvodních telefonátech pak přerušil komunikaci i s právníky Mersinis spol s r.o.

Kdy lze získat peníze z Číny zpět

Šance na získání peněz zaplacených do Číny, aniž by zákazník obdržel své zboží (nebo zboží v potřebné kvalitě) se odvíjí od rychlosti s jakou se hledá řešení a od kvality obchodního partnera.

V zásadě mohou nastat 3 případy:

1) Dodavatel v Číně je podvodník

V tomto případě se na 99% ke svým finančním prostředkům, nebo jakékoliv kompenzaci, nedostanete. Zapojení právníci v Číně mohou pouze potvrdit zda obchodní partner patří do skupiny podvodníků a poté mohou dát podnět k zahájení trestního stíhání u čínské policie a současně zvážit možnost podání žaloby k čínskému soudu. Proces je zdlouhavý a zřídkakdy vede k cíli. Pozitivním výsledkem nemůže být ani zařazení takového podnikatele na tzv. black list podvodných firem, protože nejsou fyzicky, adresně ani telefonicky zastižitelní.

2) Dodavatel v Číně se nechce dohodnout na řešení problému

Jedná se o relativně pozitivní případ. Partner v Číně není podvodník, jedná se o fungující a dohledatelnou firmu, pouze existuje rozdílný názor na řešení obchodního sporu v Číně. Právníci mají partnera pro jednání a i když nedojde k dohodě na řešení vzájemného sporu s čínským partnerem, je možné obrátit se na řešení sporu k soudu, který potom relativně nezávisle rozhoduje o obchodním sporu v Číně.

Šance na úspěch závisí na kvalitě podkladů k obchodnímu sporu. Účast čínských právníků v tomto případě však může z těchto podnikatelů udělat partnery zařazené do třetí skupiny čínských podnikatelů, kteří vám dluží peníze.

3) Dodavatel v Číně má snahu se s obchodním partnerem dohodnout

Tento případ je nejpříznivější. Partner v Číně má zájem na urovnání sporu a jedná o kompenzacích. Někdy je k tomuto vstřícnému kroku přinucen zapojením právníků přímo v Číně.

Po zapojení čínských právníků je zpravidla možnost vyjednávat podmínky smíru.

Hodně čínských firem spoléhá na to, že pro evropské zákazníky je příliš komplikované domáhat se svých práv, a že se raději smíří s utrpěnou škodou, než by se pouštěli do složitých právních jednání.

Pokud je ale čínská firma kontaktována právníky, většinou si uvědomí, že její situace již není tak bezpečná. Zákazník dává jasně najevo, že je odhodlán svůj požadavek vymáhat a že je připraven zahájit soudní řízení. Čínští právníci navíc mají řadu nástrojů k tomu, aby neseriózní čínskou firmu přiměli ke smírčímu řízení, protože mohou podat podněty k příslušným správním orgánům, zasílat zprávy oborovým organizacím (komory a svazy, a to vč. zahraničních obchodních komor), v rámci kterých danou firmu zařadí na black list a vydají varování před spoluprácí s ní.

Pro čínskou firmu zde tak vzniká riziko velkých komplikací, neboť jí hrozí nákladné soudní řízení a povinnost nahradit škodu, rovněž může být efektivními kanály zveřejněna a aktivně šířena informace, že firma nejedná seriózně, což bude mít negativní dopad na další obchodní aktivity a potenciálně tak může danou firmu velmi výrazně poškodit.

Řada čínských firem se proto raději uchýlí ke kompenzaci poškozeného zákazníka, aby se vyhnuli závažnějším dopadům, plynoucím z vůle zákazníků vymáhat pohledávky prostřednictvím čínských právníků.

Zlaté pravidlo pro obchodování v Číně:

Prevence, prevence a ještě jednou prevence.

Nevyužívat bez zvýšené ostražitosti veřejné portály typu Alibaba, prověřovat osobně nebo pomocí zmocněného inspektora budoucího obchodního partnera, kontrolovat zboží před nakládkou, trvat na řádné smlouvě a v neposlední řadě kontrolovat, kam a komu posíláte peníze.. 


Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

 

//]]>