Rizika přepravy z Číny

Časté chyby při přepravě zboží z Číny

Při naší práci se poměrně často setkáváme s chybou, které se mnozí podnikatelé při dovozu zboží z Číny dopouštějí. Jedná se o natolik rozšířený problém, že považujeme za důležité uvést věc na pravou míru.
Co je tedy tou chybou? Je to podcenění volby správné dodací podmínky dle INCOTERMS a s tím související nevyhnutelné navýšení nákladů za přepravu. (Pozn.: jedná se ovšem de facto pouze o problém námořní přepravy; u letecké přepravy menších zásilek k níže popsaným komplikacím nedochází.)
Možná jste se s tím setkali i vy: poptáte určité zboží u čínského dodavatele a dostanete kompletní nabídku, která vedle ceny za zboží jako takové obsahuje i náklady na přepravu. Čínský dodavatel nabídne, že zboží přepraví až do Prahy či do Brna, a to za velmi výhodnou cenou, která je výrazně nižší, než za kolik zboží přepravují evropské přepravní společnosti. Zní to lákavě a vzniká zde iluze, že tak bude možné ušetřit a učinit dovoz ekonomicky ještě výhodnější. Jenže pozor – zpravidla se jedná o past – dostat se z ní ven vás bude stát peníze.

Rozumíte dobře dodacím podmínkám Incoterms?

V čem je háček? Je to vlastně celkem jednoduché: dodavatel vám slíbí dopravu do jedné z destinací v České republice, nicméně v nabídce uvede dodací podmínku CIF (nejčastěji tedy „CIF Prague“ nebo „CFR Prague“). A právě v tomto detailu tkví hlavní problém: dodací podmínky skupiny C jsou platné pro dodání do ujednaného přístavu určení. Jedná se tedy o dodací podmínku, platnou pouze pro námořní přepravu či vnitrozemskou vodní přepravu. Praha ani Brno však pochopitelně takový přístav nemají, zboží je tak přepraveno zpravidla do Hamburgu či do Koperu, kde dodavatelem předplacená přeprava končí – a vaše problémy naopak začínají.
Problematičnost volby ponechání přepravy na bedrech dodavatele lze dobře ilustrovat i na skutečnosti, že není obvyklé, aby čínští přepravci měli vybudovanou logistickou síť poboček v Evropě, takže jednoduše není nikdo, kdo by se o administraci přepravy po připlutí do námořního přístavu postaral. Nabídne-li vám dodavatel přepravu „až do Prahy“, schválně jej požádejte o kontaktní údaje na lokální spediční firmu, která Vám zboží přiveze, respektive která Vás alespoň bude kontaktovat s tím, že zboží je v Praze. Odpovědi se prakticky s absolutní jistotou nedočkáte.
Není-li navíc dodací podmínka doplněná jasnou přepravní smlouvou, která stanoví bod dodání v přístavu určení, můžou vznikat další nejasnosti. Náklady na přepravu do bodu dodání nese dodavatel, a není-li bod dodání stanoven jasně, může se například velmi snadno stát, že uhrazená cena za přepravu už nezahrnuje ani samotnou vykládku z lodi, která pak jde k tíži kupujícího.

Co se stane, když volbu dodací podmínky podceníte

V praxi to tedy obvykle vypadá tak, že zboží připluje do přístavu a stává se zde „bezprizorním“ – ucelený logistický řetězec je zde přetržen, protože není určen žádný subjekt, který by se přepravě měl dále věnovat. V přístavech ale působí řada lokálních spedičních firem, které se těchto zásilek ujímají a kontaktují příjemce s tím, že navazující přepravu zajistí. A právě v tomto okamžiku dochází k útoku na vaši peněženku – taková firma vám vedle legitimních poplatků (vykládka z lodi, manipulace a další přístavní poplatky) v drtivé většině naúčtuje i další, zcela fiktivní poplatky, a to až ve výši stovek EUR. A to vše v situaci, kdy se vaše zboží již nalézá na terminálu v přístavu a je potřeba jej expedovat dále, aby nevznikaly další vícenáklady (zejména skladné – v této souvislosti je rovněž možné uvést, že vás spediční firma může kontaktovat až po určité době, přičemž demurrage poplatky mezitím už začaly naskakovat).
Je zřejmé, že odběratel v takové situaci objektivně tahá za kratší konec provazu a v podstatě mu nezbývá, než podmínky samozvaného přepravce akceptovat a příslušnou částku mu uhradit.
V důsledku toho skončí v situaci, kdy v naprostém rozporu s prvotním očekáváním nejenže nic neušetří, ale zpravidla musí vydat mnohem více finančních prostředků – a to běžně až o desítky procent více, než by musel uhradit v případě vhodné volby dodací podmínky.

Jaké řešení se nabízí?

  • Nepodceňujte volbu dodací podmínky – zkratky INCOTERMS mají svůj jasný a definitivní význam a je potřeba mu porozumět.
  • Jako přepravce nominujte subjekt, který sídlí v České republice (pokud u dovozu asistujeme my, veškeré náležitosti spojené s přepravou zařídíme za vás).
  • Doporučujeme zvolit si v drtivé většině případů jako ideální dodací podmínku buď FOB, nebo FCA sklad výrobce a poptejte přepravu až do DAP váš sklad (tedy de facto „door to door“). V případě volby FCA sklad výrobce vámi nominovaný přepravce vyzvedává u dodavatele, takže dokonce i samotná přeprava do přístavu již je v jeho gesci – pokud se tedy navíc nakládka zkombinuje s inspekcí, vedle zajištění bezpečné přepravy získáte i jistotu, že zboží bylo naloženo řádně, bezpečně, v patřičném množství, že je dostatečně zabaleno a chráněno proti poškození a že odpovídá kupní smlouvě či objednávce.

V případě zajištění přepravy prostřednictvím vlastní iniciativy sice bude nabídnutá cena na první pohled zcela určitě vyšší, než je cena, za kterou slibuje zboží přepravit dodavatel, na druhý pohled (a v kontextu výše uvedeného) tomu tak není – a hlavně, celý proces je administrovaný z jednoho místa a využívá komplexní logistický řetězec kombinované přepravy, takže taková přeprava bez větších komplikaci končí až okamžikem vyložení zásilky na dvoře vaší provozovny.
Dobrou zprávou na konec je i to, že na českém trhu navíc působí řada solidních a důvěryhodných přepravních firem a díky zdravému konkurenčnímu prostředí je tak možné vždy vybrat právě takovou společnost, která vaši přepravu bezpečně zrealizuje za rozumné peníze.

 

Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

//]]>