Užitečné čínské fráze

Není jistě třeba zdůrazňovat, že pro úspěch obchodního jednání v Číně je zapotřebí rozumět svému protějšku, pochopit jeho potřeby a možnosti. Stejně tak je ale důležité, aby jednání probíhalo v přátelském a srdečném ovzduší. Pokud obchodujete v Číně, alespoň elementární znalost některých čínských slovíček je právě tím, co může prolomit ledy a nastolit vstřícnou atmosféru mezi Vámi a Vaším obchodním partnerem.

V následujícím textu se Vám proto pokusíme přiblížit alespoň ta nejzákladnější, v praxi využitelná slova. Doufáme, že přispějí k úpěchu (nejen) při Vašem obchodním jednání v Číně.

Čínština je jazyk izolující (slova se neskloňují, nečasují), základní fonologickou jednotkou je slabika. V zásadě platí, že co slabika, to jeden znak.

Komplikovanější je ovšem skutečnost, že čínština je jazyk tónický. Standardní čínština využívá čtyři tóny:

1. tón: rovný  – hlas relativně vysoko položený, výška hlasu se nemění.

2. tón: stoupající  – hlas začíná v základní výšce a stoupá.

3. tón je posazen hluboko, ke konci lehce stoupne.

4. klesající – výslovnost začíná vysoko a prudce klesne do hloubky.

Znamená to, že tón slabiky v čínštině představuje neopominutelný prvek, který slabice určuje příslušný význam. Stejná slabika, pronesená různými tóny (a zaznamenaná různými znaky, pinyinem ovšem transkribovaná stejnými písmeny) tedy nese různý význam.

Existuje také neutrální výslovnost (bez označení) bez tónu.

Jak to vypadá v praxi? Uveďme si ilustrativní příklady, kterak tón slabiky diferencuje význam slova:

诗     shi1     báseň (pozor, vyslov: š´ , nikoliv ši)

石     shi2     kámen

始     shi3   začít

事     shi4   věc

A nyní se dostáváme k celým větám.

Pro přepis výslovnosti čínských znaků do latinky se v současnosti v nejširším měřítku používá transkripční abeceda pinyin, kterou vytvořili sami Číňané. Můžete se však setkat o s jinými transkripcemi (mimochodem existuje třeba i transkripce česká).

Po znakové podobě následuje transkripce v pinyinu s označením tónu, v závorce pak zjednodušený „český“ způsob výslovnosti, který se snaží zohlednit způsob výslovnosti. Nejedná se však o ekvivalent využívané české transkripce a je to tedy pouze jakýsi „pracovní“ přepis.

Je-li písmeno zaznačeno indexem, jde buď o přídech (uprostřed slova), nebo nosovku (na konci slova).

你好   Ni2 hao3 (ni-chao)   Dobrý den!

谢谢 xie4xie4 (sie-sie) Děkuji.  ( pozn. iniciála x- je lehce „šišlavá“, někde mezi s a š)

不用谢bu2 yong4 xie4  (pu-jung sie) Není zač. (koncovka –ng se vyslovuje jako nosovka, podobně jako např. v anglickém slovu spring)

再见zai4 jian4 (dzaj-ťien) Nashledanou.

你会讲英语马? Ni3 hui4 jiang3 ying1 yu3 ma? (ni chuej ťiang jing jü ma) Hovoříte anglicky?

对不起  dui4 bu qi3 (tuej pu čchi) Promiňte.  (pozn: přídechová iniciála q-  při vyslovení z úst vychází silnější proud vzduchu)

请问, … qing3 wen4 (čching-wen)   Prosím Vás, …

我听不懂。Wo3 ting1 bu dong3 (wo tching pu tung) Nerozumím.

我不会说汉语。Wo3 bu2 hui4 shuo1 han4yu3 (wo pu chuej šuo chan jü) Neumím čínsky.

没关系!mei2 guan1xi (mej kuan-si) Nevadí.

没事!mei2 shi(mej š´) Nic se neděje.

多少钱?duo1shao qian2 ? (tuo-šao čchien?)  Kolik (to) stojí?

太贵了!tai4gui4 le ! (tchaj kuej-le) To je příliš drahé!

我是捷克人。 Wo3 shi4 jie2 ke4 ren2 (wo š ťie kche žen)   Jsem Čech.

你叫什么名字? Ni3 jiao4 shen2me ming2zi (ni ťiao šenme ming dz ?) Jak se jmenuješ/jmenujete?

请问,您贵姓? Qing3 wen4, nin2 gui4 xing4?  (čching wen, nin kuej sing ?) Jak se jmenujete? (zdvořilý dotaz)

你是哪里人?ni3 shi4 na3li ren2?  (ni š´ nali žen?) Odkuď jsi / jste?

Základní číslovky:

1           yi1  ( i )

2          er4  (er)    (pozn. vyslovit jako koncovku slova „sir“ či „sure“ v americké angličtině)  

3         san1    

4         si4 (s´)  

5       wu3  

6       liu4 (liou)

7       qichi)

8       ba1 (pa)

9       jiu3 (ťiou)

10     shi2 (š´)

11     十一  shi2yi1 (š-´i)

21     二十一er4 shi2yi1 (š´- er)

31     三十一san1 shi2yi1 (san š´-i )

100   一百yi1bai3 (i-baj)

1000          一千yi1qian1 (i-č chien)

10000  一万yi1wan4 (i-wan)

Potřebujete-li pomoci s komunikací Vašeho obchodního případu v čínštině, spojte se s námi.

 


 

Zvažujete import z Číny? Napište nám Váš záměr a dotazy.

//]]>